Игра на домино
Игра на домино
Игра на домино –2013г.
на Цветан Кръстев 
видео 39 сек.
 
Ателие 7, НХА
19.09. - 19:00 - 21:00
20.09., 21.09. - 11:00 – 18:30 
22.09., 23.09. - 11:00 – 18:00 
 
Една безкрайна виртуална игра на домино.

Back