Cracking
Cracking
Полина Герасимова / Polina Gerasimova
България / Bulgaria 
Интерактивна инсталация
19-23.09.2017, 11:00 – 20:00
Ателие 53, НХА / Studio 53, NAA, 1 Shipka steet, Sofia


Cracking e интерактивна инсталация, която работи благодарение на технологията color tracking. В химията cracking (крекинг) е процес, който при определени условия разделя дълга въглеродна верига на по-къси съединения. Базирана идеологически на това, “Cracking” използва специално разработен код и  разделя пространството на основни цветове. Реагира на отдалеченост на обекта, на процент цвят в зрителното поле и на скорост на движение. Не се интересува от материята на цветният обек и реагира на дрехи, предмети или светлина. Елате цветни, не само заради Cracking.
Идея и реализация: Полина Герасимова
Програмиране: Слави Георгиев

Back