Експресия 4
Експресия 4
Експресия 4
на Любомир Минчев и Николина Недялкова
 
е аудио визуален проект с моменти на импровизация. Музикалната форма подхваща пътя от акустичната към електронната музика, преливайки ги една в друга. Проектът е стилово разнообразен и въвежда публиката в различни емоционални търсения. Музикалната част бива изпълнена с инструментални изпълнения свързани с диджеинг похвати. Визуалната част съдържа експериментален характер с пречупването на "стандартни" изображения и тяхното анимиране.
Също така анимирани форми и силуети преливат в различни стилови композиции.
 
Програма: 
20.09.2017, сряда - от 16:00 ч. до 18:00 ч.
20.09.2017, сряда - от 22:30 ч. до 24:00 ч.
 
Back