Игра на контрол
Игра на контрол
Игра на контрол – 2017г. 
на Цветан Кръстев 
видео 7мин.
 
Ателие 7, НХА
19.09. - 19:00 - 21:00
20.09., 21.09. - 11:00 – 18:30 
22.09., 23.09. - 11:00 – 18:00 
 
Видеото е компилация от произволно заснет материал в продължение на 1ч. в оживена част на града. Миновачите се оказват анонимни персонажи от абсурдна виртуална игра. Те не осъзнават, че са наблюдавани и манипулирани от невидима за тях система, която ако бъде забелязана и разпозната се самоунищожава и заличава следите за себе си.

 
Back