интер_вю
интер_вю
интер_вю, 2017
 
Даниела Такева
07:49 мин.
HD Видео
Translated with GoogleTranslate© 
 
Видеото показва двама души, седнали един до друг в бяло неопределено пространство. Тези хора, жена и човек, слушат текста на слушалки, който е записан преди това. Те повтарят този текст, след като са го чували, и по този начин се появява странен вид механично говорене, което оставя впечатлението, че хората се движат между диалог и представяне на монолог.
Разговор за начина на време и ако е възможно да го заснемете. Основният аспект е сегашният момент или да го наречем настоящето. Въпроси за фалшива и автентичност се появяват, като се опитваме да разберем какви са разликите между почти същите повтарящи се моменти.
Back