Музикалните машини на Бош и Симонс
Музикалните машини на Бош и Симонс
Презентация на Петер Бош (Холандия/Испания)
22.09.2017, 19:00-20:00 ч., Ателие 7, НХА 

От 1990 година ние основно работим върху развитието на автономни „музикални машини“, които имат свои креативен потенциал. Резонансът, който прилагаме, е стимулиран от механични вибрации. По този начин създаваме комплексна система, която може да се повлияе от най-малката промяна, довеждаща до неочакван резултат. Звукът и изображението са неразривно свързани, за да предават на обществото някаква форма на енергия. Наред с нестабилните баланси на ред и хаос, друг елемент е звука. Чистата сила на звука и чистото съществуване на звуковия (музикален) манифест остава неразделна част от нашите инсталации. 

Back