!Медийна група "Битник"
!Медийна група "Битник"
!Медийна група "Битник" (произнася се: Не медийна група "Битник") са художниците Кармен Вайскопф и Домагой Смолио. Техни съучастници са лондонския филмов режисьор и изследовател Аднан Хаджи и репортерът Даниел Рисер. Тяхната практика се вдъхновява от дигиталната сфера за да се отрази на физическите пространства и често умишлено прилагат неконтролируеми средства за да предизвикват установените структури и механизми. Техните проекти задават основополагащи въпроси, които засягат важни проблеми на съвремието. Работите на групата се представят по целия свят – на лекции, панелни дискусии и различни събития и са получавали награди, вкл. Швейцарската награда за изкуство, Наградата "Мигрос" за нови медии, Златния куб на докфеста в Касел и почетно споменаване в рамките на Наградата "Арс Електроника".

Back