DA Lab
DA Lab
DA Lab
19-23.09.2017, 16:00-24:00, Ателие 56, НХА

DA Lab е нов модул в програмата на DA Fest, който представя нови и експериментални проекти на млади автори, които тази година са доминиращо музикални и аудио-визуални. Форматът е лаборатория за представяне и експерименти на живо в неформална среда на ателие в Художествената академия. 

DA Lab е chill out зоната на фестивала, където хората с интерес към експерименталната музика и аудио-визуално изкуство да се срещат и обменят идеи и опит, а по-късно вечерта да продължат с live AV set и парти...

 
Час: 
DA Lab представя - от 16:00 до 18:00
DA Lab: A/V live set & party - от 22:30 до 24:00
 
Място:
Ателие 56, НХА 
Back