Интернет
Интернет
ИНТЕРНЕТ
Инсталация
Йерун ван Лоон
 
Какво би бил интернет, ако данните бяха временни?
Интернет е мрежа от свързани оптични кабели, разположени на дъното на океана – гаранция, че където и да се намираме, винаги имаме достъп до едни и същи данни. Данни, ценни най-вече с това, че могат да бъдат съхранявани.
Инсталацията "Интернет" се състои от мрежа от стъклени тръби, поставени много подобно на реалните подводни кабели, формиращи световната мрежа. Инсталацията превръща 280 кабелни имена в бинарни димни сигнали, които се пускат в стъкления интернет като краткотрайни данни. По този начин се създава уникална мимолетност, която никога и никъде не се записва или документира.

Back