Двоичен примитивизъм
Двоичен примитивизъм
Двоичен примитивизъм
 
Презентация на UBERMORGEN
(Австрия/Швейцария/САЩ)
20.09.2017, 19:00-20:00 ч., Ателие 7, НХА
 
UBERMORGEN се възползва от силата на намесата чрез задържането, вземането на проби и хакерството на мрежата и средствата за масова информация.Във времена на дигитален популизъм и следене на данните, техният манифест за двоичен примитивизъм (https://goo.gl/rqH5qu) е първият от поредица от публикации за преместване на UBERMORGEN "отвъд действието“.  За художниците, там „стои истината, а истината е (чисто и просто) повтаряеми и проверими модели“. Ние наричаме тези истини „закони“ или „правила“. Едновременно с това подобни модели могат да изглеждат като ефимерни, естетични и заблуждаващи: Двоичен примитивизъм, създавайки състояние на несигурност, запълва празнотата и създава балон между „включено“ / „изключено“, между "нула“ и „едно".
Back