Branches
Branches
Иван Шопов и Лора Желязкова 
България 
Аудио-визуален пърформанс 
22.09.2017, 21:00-22:00, Двор на Академията 

В проекта си "Branches" Иван Шопов и Лора Желязкова съчетават звука от модуларен синтезатор с реактивни към него образи, които разположени в тишина и тъмнина оформят мистично пространство. Случващата се на момента комуникация, между авторите и машините с които работят, се основава на генерирани честоти и импулси, и интуитивен аудио анализ, разклоняващ се в множество визуални контролери.  Създаденият ембиънт звук от модуларния синтезатор и реактивната към него визуална среда разкриват импровизирано пространство на вибрации и светлосенки, преплитащи се в реалност и абстракция.

Back