Цветна музика
Цветна музика
Цветна музика –2014 г.
на Цветан Кръстев 
видео 3 мин. 17 сек.
 
Ателие 7, НХА
19.09. - 19:00 - 21:00
20.09., 21.09. - 11:00 – 18:30 
22.09., 23.09. - 11:00 – 18:00 
 
Видеото е симулация на създаване на измислена  тактилно- цветова музика. Звуците и цветовете се генерират чрез докосване на специални сензори.
 
Back