Дигитални изкуства (МА)
Дигитални изкуства (МА)

Дигитални изкуства (МА) към НХА
В таз годишното издание на фестивала, в рамките на видео-програмата се представят подбрани студентски работи на студенти от магистърската програма: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------  

"Слово“,2017
Видео арт, продължителност 4 мин.20с. 
Зорница Маркова

Всички ние сме подчинени на езика, въпросът е как го овладяваме? Къде са пределите на това изкуство?

------------------------------------------------------------------- 

Вдишвайки любов в едно цвете, 2017
Мапинг-проект
на Лора Желязкова
 

Мапинг базиран проект за голямото въздействие и магическите качества на дори най-семплия човешки жест като например нежния ни дъх. 

Back