Цифровизация на аналогово съобщение до Луната
Цифровизация на аналогово съобщение до Луната
Цифровизация на аналогово съобщение до Луната –2013г. 
на Цветан Кръстев 
видео 2мин. 14 сек.
 
Ателие 7, НХА
19.09. - 19:00 - 21:00
20.09., 21.09. - 11:00 – 18:30 
22.09., 23.09. - 11:00 – 18:00 

Видеото е опит за помирение на древния начин за изпращане на съобщения чрез пощенски гълъб и съвременния технологичен метод. Обединяването им може да преодолява космически разстояния и посланието да достига навсякъде.
 
Back