Мокри поръчки
Мокри поръчки

Мокри поръчки

UBERMORGEN

Инсталация, 2015

Сълзи ще са в очите ни и болка в сърцата ни, докато ги трепем. Част сме от героично и яростно време. Живи сме!

Мокри поръчки е списък на хора, нарочени за убиване (съдържание), мрежов протокол (софтуер) и електронна инсталация (хардуер). Целите се определят от алгоритъм и са вдъхновени от списъци на нарочени за убиване хора, съставени от агенции за сигурност в САЩ. Поради дефекти при създаването им, списъците могат да се манипулират и качеството и сигурността им са в постоянен риск. Понастоящем Мокри поръчки съдържа 362 имена.


Back