Mnemoawari
Mnemoawari
Mnemonic place fields 
Ели Жотева 
Инсталация, видео прожекции, 3.5 х 4 m, 2017

Проектът MNEMOAWARI изследва паметта като физически и виртуален феномен.  Всяко "мнемонично поле" съхранява променливата материя във виртуална памет. Проектираните 3d модели, генерирани чрез фотограметричен процес,улавят заледени скулптури съставени от растителни материали в оригиналната им замразена форма. Макар тяхното материaлно разтапяне, дигиталните им артифакти остават във вечна виртуална ротация,  получавайки временни визуални прекъсвания от настоящи данни. Проектът цели да запита: Възможно ли е нашите дигитални запаси от информация да съхранят променливия екологичен пейзаж?

Back