Роршах
Роршах
Роршах
Инсталация, 2017
на Христо Колев 
 
Галерия Академия 
19.09. - 23.09.
11:00 - 20:00 h
 
“Роршах“ е екстремна интерактивна инсталация, която предизвиква визуални халюцинации в главата на зрителя.  Картината не съдържа физическо изображение под никаква форма. Вместо това разчита на всеки индивидуален мозък да прояви креативност и да изгради абстрактната картина сам. Така образът завинаги остава индивидуално преживяване и никога не би могъл да бъде фотографиран и споделен с друг. Картината е артистична инсталация, също толкова колкото е научен експеримент. И като такъв, тя поражда повече въпроси отколкото отговори, показвайки образ, който не принадлежи на физическата ни действителност. Това прави инсталацията поредното доказателство за това, че всяка достатъчно напреднала технология е неразличима от магия!
 
Back