Сателити (Мисия Варна)
Сателити (Мисия Варна)
Интерактивно преживяване за космоса отвъд Изтока и Запада
Копродукция между post theater (Германия) и SubHuman Theatre (България)
Пърформативна интерактивна инсталация с участието на авторите 
22.09.2017, петък, 16:00 – 20:00, Ателие 1, НХА
 
Всяко представление е предназначено за двама души от публиката, които стават астронавт и космонавт. Те обличат скафандри и сядат на пилотските места в полусферичната космическа станция. По слушалки двамата получават различна информация за ситуацията и формират собствени гледни точки. Останалата част от публиката се подготвя за предстоящата си собствена мисия, а тези, които вече са участвали, се срещат отново с вече преживяното. 
Поучените инструкции подсказват на участниците как да се държат (във всеки смисъл на думата) в космоса и космическата станция.

Back