Дзен алея или 20 м. от безкрайноста –2017г.
Дзен алея или 20 м. от безкрайноста –2017г.
Дзен алея или 20 м. от безкрайноста –2017г. 
на Цветан Кръстев 
видео 2мин. 13 сек.
 
Ателие 7, НХА
19.09. - 19:00 - 21:00
20.09., 21.09. - 11:00 – 18:30 
22.09., 23.09. - 11:00 – 18:00 

Това е пърформас, който е осъществен на един Еко арт фестивал в Благоевград. Авторът извървява 100 км в кръг, докато се отъпче пътека в затревената площ. Ако пътеката се поддържа редовно, тя може да се превъвне в'' Дзен алея'' за извървяване на пътя към себе си и 100-те км да продължат до безкрайност.
 
Back