Ева и Франко Матес
Ева и Франко Матес
Ева и Франко Матес (1976) са артистично дуо от Италия, което работи в Ню Йорк.
Медията, в която двамата художници работят, е комбинация от интернет, видео и инсталация. Работата им изследва етичните и морални въпроси, произтичащи, когато хората общуват от разстояние, особено през социалните медии. При този процес се създават ситуации, при които действителността и симулацията са трудно различими.

Работи на Ева и Франко Матес могат да се открият на www.0100101110101101.org/
Back