Христо Колев
Христо Колев
Христо Колев e магистър по медицинска и фармацефтична химия. Вярва, че съвременната наука е мултидисциплинарна и изисква от учените да бъдат енциклопедисти във всичките й области и форми. Преди седем години разбира, че предаването на знания и комуникирането на научни идеи е също толкова важно, колкото и откриването на нова молекула или нов физичен закон. Тогава за първи път започва да използва естетика и концептуални инсталации като инструменти и носители на научното познание. Така започва да участва в артистични изложби и фестивали с една единствена цел – да направи науката част от попкултурата.
Back