Лора Желязкова
Лора Желязкова
Лора Желязкова е визуален артист, който експериментира със смесването на аналоговото и дигиталното, за да създава пространствено-ориентирани проекти. Завършва бакалавър по фотография и се самообучава в областта на видеото, докато все по-силният й интерес към динамиката на времето, светлината, нейната проекция и отражение, технологиите и тяхното приложение в областта на изкуствата не я насочва към визуализацията на музика, създаването на интерактивни инсталации, и работата с нови медии и технологии. В момента тя продължава активно своето обучение с магистратурата Дигитални изкуства в НХА, София, България.
Back