Марейле Мецнер
Марейле Мецнер
Учи английска филология във Франкфурт и театър и сравнителна литература в Берлин, след което се включва в класа по музика и актьорско майсторство на Университета в Грац. Била е член на трупата на Театъра на Люцерн и Райнишес Ландестеатер Нойс. От 2002 г. работи на свободна практика като пърформанс-артист и режисьор с трупи в Германия и Швейцария, сътрудничейки си и с ТАРТ-Продукцион (Щутгарт), МарияКрон (Берлин) и пост театър. Между 2011 и 2014 г. чете лекции по текст и театрална режисура в Университета на Зарланд. Проектът ѝ "Мариякрон МОНГОФЛИПЕР" получава първата награда на журито и студентите на фестивала "Театрални дни на Хайделберг" (2016). В рамките на проекта на пост театър "Къщата на надеждата" Марейле Мецнер получава отличие на Наградата за театър и танц за 2017 г.

Back