Николина Недялкова
Николина Недялкова
Един от основните интереси на Николина Недялкова е въздействието и комбинацията на различни видове медиуми и сетивна информация. След известно посвещаване в света на изящните изкуства, интересът й към работата с физическо пространство се разгръща в още по-широкия спектър на дигиталните изкуства и пренасянето на цифрова информация в обитаваното от нас пространство. Работите й не са концентрирани в конкретна естетична или концептуална форма. 
Back