Полина Герасимова / Полиформа
Полина Герасимова / Полиформа
Полиформата е структура конструирана от комбинирането на еднакви фигури, създадени от еднакви елементи. Възможни са толкова много варианти, че понякога комбинирането изглежда безкрайно, освен ако не насочим процеса чрез задаване на параметри. Полиформите са източници на огромно количество проблеми, пъзели и игри."...
 
Полиформа е студио за визуални и интерактивни експерименти в областа на дигиталните изкуства. Създава визуални декори (projection mapping върху сценография) за опери и театрални постановки,  визуализизации за концерти с класическа и джаз музика, интерактивни инсталации и понякога не толкова интересни рекламни продукти като се страрае да съчетава класическото изкуство със съвременна дигитална визия.
 
Основателката й Полина Герасимова дълги години работи като графичен дизайнер, но любовта и към VJ-стването, естествено я насочва към мапинга. Любимите и проекти са съчетание между аналогова и дигитална технология, в които хората контролират процеса. 

Back